Informacje

Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych porad z zakresu użytkowania akumulatorów:

Prawidłowe napięcie akumulatora
Prawidłowa wartość napięcia spoczynkowego na zaciskach akumulatora podczas postoju (silnik oraz wszystkie odbiorniki wyłączone) wynosi 12,5V-12,80V, natomiast pracującego w instalacji elektrycznej pojazdu przy załączonym silniku jest 14,0V-14,4V (napięcie alternatora).


Wymiana akumulatora

Jeśli chodzi o kolejność operacji podczas wymiany akumulatora to podczas odłączania od instalacji elektrycznej najpierw odłącza się klemę masową (-), w drugiej kolejności klemę dodatnią (+). Przy podłączaniu akumulatora najpierw podłącza się klemę dodatnią (+), w drugiej kolejności klemę ujemną (-).

Akumulator w czasie mrozu

Parametry akumulatora są mocno uzależnione od temperatury. W C w pełni sprawny i naładowany akumulator ma obniżoną sprawność do 80%, przy -15°C może już ona wynosić 60-70%. Dlatego istotne jest, aby akumulator przed zimą był w pełni naładowany i utrzymywany do brej formie. Jeżeli natomiast w okresie zimowym auto nie jest użytkowane i brakuje możliwości garażowania, bezpieczne jest zdemontować akumulator. Nie użytkowana w czasie mrozów bateria jest narażona na pogłębiające się wyładowanie oraz zamarznięcie, co skutkuje uszkodzeniem.


Postój a rozładowanie akumulatora
W normalnych warunkach eksploatacji akumulator nie powinien rozładować się nawet podczas wielotygodniowego postoju. Oczywiście bogate wyposażenie, dodatkowe urządzenia typu alarm, GPS oraz wady: mini zwarcia mogą sukcesywnie przyczyniać się do rozładowania. Aby mieć pewność prawidłowości, należy sprawdzić pobór prądu podczas postoju pojazdu. Zazwyczaj jest on wielkości 30-100mA.
Ładowanie akumulatora
Przy jeździe typowo miejskiej / przy krótkich przebiegach zaleca się regularne ładowanie akumulatora. Do tego celu stosuje się ładowarki – bardziej lub mniej automatyczne. Prawidłowe napięcie ładowania prostownika wynosi 14,0 – 16V. Najczęściej stosuje się prąd ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (np. pojemność 60Ah, ładowanie 6A). Mniejszy prąd wydłuży czas ładowania, większy może spowodować zagotowanie się elektrolitu. Do ładowania zaleca się nowoczesne prostowniki z kilkustopniowym profilem oraz kontrolą poziomu naładowania.

 

Brak elektrolitu
Brak elektrolitu świadczy o jego wygotowaniu. Zazwyczaj jest jakiś powód, jak np. zbyt wysokie napięcie ładowania (uszkodzony alternator). Zazwyczaj powoduje to zniszczenie akumulatora. W takiej sytuacji można spróbować zalać komory wodą destylowaną i poddać ładowaniu (czasem przez kilka dni), natomiast nie gwarantuje to powodzenia.


Montaż akum
ulatora o innej pojemności niż jest to zalecane
Montaż akumulatora o wyższej pojemności spowoduje, że układ ładowania w samochodzie nie będzie miał możliwości go wystarczająco doładować, będzie więc stale niedoładowany. Akumulator o niższej pojemności może nie mieć wystarczającego prądu rozruchowego (problem z rozruchem). Tak czy inaczej zastosowanie innego akumulatora niż to jest zalecane spowoduje jego znacznie obniżoną żywotność. Sam producent zastrzega także, że w takich przypadkach akumulatory nie są objęte gwarancją.


Krótkie trasy – wpływ na akumulator

Podczas każdego rozruchu zabieramy z akumulatora zastrzyk energii. Energia ta zostaje zwrócona przez alternator podczas pracy silnika. Jeśli pokonywane są krótkie trasy, np. 2-3 km, to akumulator nie zdąży się doładować, czyli nie otrzyma tyle energii, ile stracił podczas rozruchu. Lekarstwem na to jest oprócz krótkich tras regularne pokonywanie dłuższych lub ładowanie akumulatora np. raz na kilka tygodni, czy miesięcy – szczególnie zimą.


Utylizacja akumulatora

Ze względu na ochronę środowiska przy zakupie nowego akumulatora należy zdać zużyty – chodzi o to, aby nie trafił np. na wysypisko śmieci. Jeśli podczas zakupu nie można zwrócić starego akumulatora, należy wpłacić kaucję 30PLN. Jest to kaucja zwrotna w przypadku późniejszego zwrotu akumulatora.


Nowy akumulator

Zakupiony akumulator powinien mieć napięcie spoczynkowe powyżej 12,5V, nie ma potrzeby ładowania go. Wystarczy podłączyć do obwodu w samochodzie, tam zostaną mu zapewnione odpowiednie warunki poprzez układ ładowania.